دکتر فتح الهی سرپرست شرکت مدیریت طرح و  توسعه آینده پویا  دوشنبه 29خرداد ماه در بازدیدهای دوره ای خوداز شرکت های تحت پوشش، بطور سرزده از شرکت چوب فریم بازدید و از نزدیک ظرفیت ها و پتانسیلهای قابلب هره برداری در جهت فعال نمودن و توسعه این مجموعه را مورد بررسی قرار داده است .

وی در این سفر ابراز امیدواری نمود که با بررسی چند طرح زودبازده و اخذ مجوز های لازم، بزودی شاهد شکوفائی مجدد این شرکت باشیم.

سرپرست شرکت چوب فریم نیز حضور ارزشمند آقای دکتر فتح الهی را پس از بازپسگیری شرکت و برگشت به بیت المال را بسیار ارزشمند توصیف کرد و از نگاه عالمانه ایشان و هیأت همراه قدردانی نمود..