مدیریت وکارکنان شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم مورخ 13 خرداد 1402 در مراسم یادبود سالروز رحلت بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خمینی(ره) را به عزاداری پرداختند. همچنین سالروز قیام 15 خرداد سرآغاز جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.