محمودی مدیریت شرکت چوب فریم اظهار داشت که شرکت چوب فریم همواره درامورات عام المنفعه پیشرو بوده و در ایجاد رفاه اجتماعی مردم تلاش نموده ایم و در یکسال و نیم گذشته، همواره درکنار مردم بوده و در حد اختیارات و مقدورات توانسته ایم به مردم خدمت نماییم.

 وی همچنین اظهار داشت مسئولین ومردم منطقه (بخش دودانگه)هر وقت برای کار عمومی مردم از شرکت چوب فریم مساعدتی خواستند، همکاران قبول زحمت کردند و به یاری مردم شتافتند،

  خصوصاً روستای سنگده که همیشه شاهد خدمات چوب فریم بوده اندکه برخی از موارد را یادآور می شویم:

1-خدمات راهسازی و راهداری چه در تسطیح خیابانها داخلروستا و مسیر مزارع و برف روبی های جاده های مسیر در زمستان واعزام ده بار دستگاه گریدر ولودر  

2- همکاری با شوراهای ورزشی روستا و تامین سالن ورزشی برای بانوان بصورت رایکان و برگزارس مسابقات شهرستانی کشتی و والیبال

3-  مساعدت در اعزام همکاران و کامیون  آتش نشانی شرکت برای اطفاء حریق در منطقه

4-  مساعدت در شستشو جوی های کنار خیابان روستا به دفعات متعدد

5-مساعدت در اعزام خودرو آتش نشانی و همکاران در توزیع آبشرب در درب منازل روستائیان محترم 6- رفع مشکل خط انتقال آب بخشی از روستا توسط همکاران شرکت چوب فریم

7-رفع معضل آب شرب مردم شریف روستای سنگده  با هدایت خط لوله انتقال آب شرکت چوب فریم بسوی روستاکه از تابستان گذشته دچار بحران آب شده و زندگی و بهداشت مردم درخطر بوده است.و الحمدولله  چوب فریم توانسته است در این امر خداپسندانه سربلند باشد.

محمودی عالمی سرپرست شرکت درپایان بااشاره به اینکه مشارکت در کار عمومی و خدمت به مردم وظیفه ما هست و تمام تلاش را خواهیم نمود تا همچون گذشته برای مردم مفید باشیم،ابراز امیدواری نمودکه بزودی شاهد رفع مشکل حقوقی شرکت خواهیم بود و انشاالله با اجرای طرح های توسعه ای بتوانیم گامی مفید در تولید و خدمات گردشگری وهمچنین اشتغال برداریم.

روابط عمومی شرکت چوب فریم