محمودی عالمی در پی بازدیدهای دوره ای خود از ادارات و نهاد ها در روز شنبه مورخ16اردیبهشت 1402 بهمراهی مدیران شرکت از هنرستان چوب فریم بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید آقای دبیر صادق مختاری مدیریت مدرسه که سابقه درخشانی در آموزش و پرورش دارد، ضمن توضیح از حوزه فعالیت آنان و نقش اساسی این هنرستان در تعلم و تربیت دانش آموزان در صنعت چوب به بیان برخی از مشکلات مجموعه پرداخت و عنوان نمود رشته تحصیلی دانش آموزان صنعت چوب است و یکی از ملزومات وضروریات تامین چوب برای آموزش می باشد تا دانش آموزان بتوانند در کارگاه مجهز این هنرستان صنعت چوب را بیاموزند تا در پایان دوره تحصیلات بتوانند وارد نقش خود را در تولید کشور ایفا نمایند.

احمد محمودی عالمی سرپرست شرکت عنوان داشت که شرکت چوب فریم سالهاست که ضمن ایجاد اشتغال ، در امورات مردمی همیشه یاریگر مردم و دولت بوده است و خدمات زیادی را تاکنون ارائه داده است و در خصوص اخذ مجوز برای تامین چوب مورد نیاز از اداره منابع طبیعی پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد .

وی همچنین بیان داشت رهنمود مقام معظم رهبری بر رشد تولید بوده وبرخود وظیفه می دانم که باتوجه به وجود ظرفیت های لازم اعم از دانش و نیروی کار ماهر و همچنین تجهیزات لازم در تولید مصنوعات چوبی امکان عقد قرارداد برای تامین دکوراسیون داخلی برای سوئیت های شرکت بمنظور مساعدت در چرخه اقتصادی هنرستان وجود دارد و این موضوع را قطعا در اولویت خود قرار خواهد داد.

روابط عمومی شرکت چوب فریم