دکتر شهبازی قائم مقام بانک ملی ایران در روز پنجشنبه 14تیرماه 1403 با حضور در شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم به همراه دیگر مسئولان بانک ملی ایران از ظرفیت ها و فرصت های این مجموعه در جهت توسعه آن بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید که آقای دکتر کاظمی معاون منابع انسانی،آقای دکتر بخشی معاونت پشتیبانی،  آقای دکتر نصرتی ریاست اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران و آقای دکتر جعفرقلی زاده مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت آینده پویا، آقای مهندس شاهرودی مدیرعامل شرکت ملی و مسکن و همچنین مدیران استانی بانک ملی ایشان را همراهی نمودند.

روابط عمومی شرکت چوب فریم