احمد محمودی عالمی سرپرست شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم اظهار داشت: جلسه ای با آقای مهندس عباسپور مدیر محترم حوزه بانک ملی شهرستانهای قائمشهر و سوادکوه و رئیس محترم شعبه سنگده تشکیل شد و در این جلسه ضمن بررسی مسائل مالی شرکت و برنامه های پیش رو در توسعه چوب فریم ،آقای مهندس عباس پور با درخواست مدیریت شرکت برای اعطای تسهیلات به کارکنان موافقت نموده اند.

محمودی ضمن قدردانی از مدیریت حوزه بانک ملی منطقه و ریاست و کارکنان شعبه سنگده بابت همکاری های فی مابین و صدور ضمانت نامه های بانکی برای شرکت و اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان در سال1401 (32 نفر) بیان داشت: با رایزنی های صورت گرفته امسال نیز همکاران از تسهیلات برخوردار خواهند شد و مقرر گردید شعبه سنگده ماهانه  تعدادی از کارکنان را برای دریافت وام به شعبه معرفی نماید.

همچنین محمودی گفت:  با توجه به شرایط سخت زندگی کنونی کارکنان از بدو ورود به این مجموعه تلاش نمودیم تا معیشت کارکنان را بهبود ببخشیم و اخذ فرصت دریافت تسهیلات برای کارکنان یکی از موارد رعایت رفاه کارکنان است.

سرپرست شرکت اضافه نمود اولویت معرفی افراد به بانک برای دریافت تسهیلات، با همکارانی که احساس مسئولیت بیشتری در قبال وظایف محوله دارند، خواهد بود. 

روابط عمومی شرکت چوب فریم

دوشنبه 19تیر1402