احمد محمودی عالمی سرپرست شرکت چوب فریم اظهار داشت که به لطف الهی و تلاش همکاران صدیق شرکت چوب فریم برای اولین بار در زمین نهالستان کشت گندم در وسعت  4 هکتار صورت پذیرفت.

وی در ادامه افزود بارش کمباران در اوایل سال موجب آسیب فراوان به محصول گندم کشاورزان دودانگه شد ولی خوشبختانه با تلاش همکاران و مراقبت ویژه باعث شد تا شرکت چوب فریم، گندمی با کیفیت از زمین برداشت نماید.

محمودی ضمن خرسندی از اقدام خوب همکاران شرکت چوب فریم در کشت و برداشت گندم، بیان داشت:دست یابی به این امر مهم حاصل پیروی از فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری"رشد تولیدومهار تورم" بوده است که با این کار ضمن ایفا نقش در تولید گندم و کمک به خودکفائی این محصول در کشور، راهی جدید در کسب درآمد برای شرکت و سهامداران محترم  مهیا و موجبات اشتغال برای جویندگان کار فراهم شده است.

سرپرست شرکت ضمن قدردانی از همت والای آقایان سید مبین یوسف، یوسف احمدی، عباس باقری، حجت الله شعبانی ،جواد عالیشاه، نقی خنکدار و ابوذر یوسفی که در طول مدت آماده سازی زمین،کشت و برداشت محصول شبانه روز تلاش نموده اند، اظهار داشت که تاکیدات اخیر مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا جناب آقای دکتر فتح الهی مبنی بر بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود شرکت برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شرکت و منطقه، قوت قلبی برای ما و همکاران است تاطرح های زودبازده پیش بینی شده رادر اینده نزدیک به بهره برداری برسانیم .

روابط عمومی شرکت چوب فریم